З 10 серпня 2018 року розпочинається прийом проектів Громадського бюджету Здолбунова

0 360

З 10 серпня 2018 року розпочинається  прийом проектів Громадського бюджету Здолбунова для реалізації в 2019 році!

Подача проектів триватиме з 10.08.2018 до 10.09.2018 року.

Подати проект може кожен здолбунівчанин віком від 16 років, за підтримки не менше 25 однодумців, способом заповнення спеціальної форми на офіційному  сайті Здолбунівської міської ради у розділі «Громадський бюджет Здолбунова», або у паперовому вигляді на ім’я міського голови .

Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету міста Здолбунів, повинні  відповідати пріоритетам розвитку міста, визначеним у місцевих програмах, та бути спрямовані, зокрема, на покращення інфраструктури міста, поліпшення комфорту проживання мешканців та естетичного вигляду міста, сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку, впровадженню сучасних інноваційних проектів у всіх сферах життєдіяльності міста і стосуватись лише одного об’єкта, який належить до власності територіальної громади (наприклад: вулиці, парку, дороги, спортивного чи дитячого майданчика, установи, тощо).

     З детальнішою інформацією щодо  Громадського бюджету Здолбунова  можна ознайомитись на офіційному сайті  міської ради: zdolbyniv.rv.ua, або в працівників апарату за адресою м.Здолбунів, вул. Василя  Жука,1

Положення про громадський бюджетБланк-заявка проекту

                                                                                          Додаток

до  рішення міської  ради

                                                                                 від 14.03.2018 № 595

 

ПОЛОЖЕННЯ

про громадський бюджет в місті Здолбунові

 

 1. Визначення понять, які використовуються у Положенні про громадський бюджет в місті  Здолбунові

1.1. Громадський бюджет або бюджет участі – спосіб визначення видатків частини міського бюджету міста Здолбунів з допомогою прямого волевиявлення здолбунівчан  відповідно до оформлених проектів, які стали переможцями.

1.2. Автор проекту – це особа, яка досягла 16 річного віку, є громадянином України, громадянином іншої країни або ж є особою без громадянства,  яка створила ідею щодо покращення міста Здолбунова, оформила її у вигляді проекту у спосіб, передбачений у Положенні про громадський бюджет в місті  Здолбунові (надалі – Положення) та відповідає одному з таких критеріїв:

1.2.1. Місце проживання особи зареєстроване у місті  Здолбунів, що підтверджується паспортом.

1.2.2. Підприємство, установа чи організація, де працює відповідна особа, зареєстроване у місті  Здолбунів, що підтверджується паспортом та довідкою з місця праці.

1.2.3. Особа навчається у місті Здолбунів, що підтверджується паспортом та студентським квитком або іншим документом, що підтверджує факт навчання.

1.2.4. Особа володіє на праві власності об’єктом нерухомості у місті Здолбунів, що підтверджується паспортом та витягом з відповідного реєстру прав власності.

1.2.5. Місце народження особи зареєстроване у місті  Здолбунів, що підтверджується паспортом або свідоцтвом про народження.

1.3. Проект – описана ідея, реалізація якої може відбуватися за рахунок коштів громадського бюджету міста Здолбунів.

1.4. Е-сервіс “Громадський бюджет” –  це онлайн сервіс, який дозволяє приймати участь у подачі проектів та голосуванні за них, у рамках громадського бюджету в місті Здолбунів, використовуючи BankID, електронний цифровий підпис або інший метод ідентифікації, згідно з цим Положенням.

1.5 Комісія з реалізації громадського бюджету в місті Здолбунові –

постійно діючий робочий орган, що організовує та координує впровадження та реалізацію громадського бюджету  в місті Здолбунів, Положення про яку та її склад додається .

 1. Загальні положення

2.1. Фінансування громадського бюджету міста Здолбунів проводиться за рахунок коштів міського бюджету міста  Здолбунів.

2.2. Загальний обсяг громадського бюджету міста Здолбунів на відповідний бюджетний рік становить не менше 1 % від власних  надходжень міста Здолбунів за попередній рік.

2.3. За рахунок коштів громадського бюджету міста  Здолбунів реалізовуються проекти, виконання яких можливе протягом одного бюджетного періоду.

2.4. У разі, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкту, вони повинні належати до власності територіальної громади міста  Здолбунів.

2.5. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету міста Здолбунів, повинні  відповідати пріоритетам розвитку міста, визначеним у місцевих програмах на відповідний рік, та бути спрямовані, зокрема, на покращення інфраструктури міста, поліпшення комфорту проживання мешканців та естетичного вигляду міста, сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку, впровадженню сучасних інноваційних проектів у всіх сферах життєдіяльності міста (не пов’язані з поточною роботою у відповідних галузях та сферах діяльності і поточним утриманням бюджетних установ) і стосуватись лише одного об’єкта, який належить до власності територіальної громади (наприклад: вулиці, парку, дороги, спортивного чи дитячого майданчика, установи, тощо).

2.6. Проекти, які стосуються установ, не можуть передбачати проведення поточних чи капітальних внутрішніх ремонтних робіт щодо приміщень цих установ. Проекти, які включають у собі закупівлю обладнання для установ, можуть передбачати проведення внутрішніх ремонтних робіт,  якщо вартість цих робіт становить менше 50 % кошторису проекту.
        3. Порядок подання проектів

3.1. Подаючи проект на реалізацію у рамках громадського бюджету міста  Здолбунів, його автор, який може подавати його як одноосібно, так і  виступати представником  громадської неприбуткової організації, органу самоорганізації населення, ініціативної групи громадян, ОСББ, житлового кооперативу, зареєстрованих або легалізованих у встановленому порядку на території Здолбунівської міської ради,  засвідчує свою згоду на вільне використання Здолбунівською міською радою цього проекту, ідеї, у тому числі поза межами реалізації громадського бюджету міста Здолбунів.

3.2. Для подання проекту його автору необхідно заповнити бланк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення та додати перелік осіб, які відповідають критеріям, визначеним у підпунктах 1.2.1,1.2.5 цього Положення і підтримують реалізацію цього проекту:

3.2.1. Для подання проекту треба подати список людей у кількості 25 чоловік, які  його підтримують.

3.3. Автор проекту може подати лише один проект на один календарний рік.

3.4. Проекти до громадського бюджету міста Здолбунів можна подавати щорічно з 10 серпня  до 10 вересня (до 16.00 год. в паперовому вигляді, до 24.00 год. в електронному вигляді ).

3.5. Проекти можна подати способом заповнення спеціальної форми на веб-сайті Здолбунівської міської ради, або у паперовому вигляді на ім’я міського голови.

3.6. Заповнені бланки проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету у місті Здолбунів (за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту), оприлюднюються у розділі “Громадський бюджет“  на веб-сайті Здолбунівської міської ради після висновку Комісії з реалізації громадського бюджету в місті Здолбунові.

3.7 Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду,  але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

3.8. Об’єднання проектів можливе лише за взаємною згодою авторів до початку голосування.

3.9. Внесення змін щодо проекту можливе лише за згодою авторів проекту до початку голосування.
4. Порядок розгляду проектів

4.1. Забезпечення організації розгляду проектів здійснює Комісія з реалізації громадського бюджету в місті Здолбунові (далі – Комісія).

4.1.1. Веде реєстр отриманих проектів та оприлюднює їх на веб-сайті Здолбунівської міської ради або іншому спеціалізованому сайті.

4.1.2. Здійснює перевірку правильності заповнення проекту згідно із вимогами цього Положення, у тому числі щодо відповідності кількості зібраних підписів.

4.1.3. У разі, якщо проект є неповний або заповнений з помилками, електронною поштою або простим поштовим відправленням повідомляє про це автора проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів з дня отримання інформації про доопрацювання проекту. У разі відмови внести корективи або, якщо такі корективи не були внесені протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації, пропозиція відхиляється.

4.1.4. Визначає належність  проекту до повноважень Здолбунівської міської ради, можливість  реалізації проекту та при позитивному результаті передає копію відповідним спеціалістам міської ради,  або одного з комунальних підприємств, для проведення аналізу на предмет правильності визначення його вартості, при  цьому згода автора проекту не потрібна для уточнення вартості реалізації проекту.

4.1.5 Готує свій висновок за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

4.2.Будь-які втручання у проектні пропозиції, у тому числі зміни об’єкта чи об’єднання з іншими проектами, можливі лише за письмовою згодою авторів.

4.3. Якщо згідно висновку  реалізація проекту є неможливою або його вартість зростає понад 15% від початкової вартості, то  такий проект додатково виноситься на найближче засідання Комісії, на яке запрошується автор проекту.

4.4. Секретар міської ради забезпечує оприлюднення на веб-сайті Здолбунівської міської ради проекти, допущені для участі у голосуванні та відхилені проекти, а також відповідні висновки Комісії.

 1. Організація голосування.

5.1. Голосування за проекти для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету міста Здолбунів здійснюється через е-сервіс “Громадський бюджет Здолбунів“ або інший спеціалізований сервіс.

5.2. Голосування проводиться не раніше 7 днів після оприлюднення допущених для участі у голосуванні проектів на веб-сайті Здолбунівської міської ради.

5.3. Голосування триває протягом 15 календарних днів з дня початку голосування, як правило з 1листопада по 15 листопада року, який передує реалізації проектів.

5.4. Міська рада  визначає час та надає приміщення разом з відповідним обладнання для можливості презентації всіх проектів їхніми авторами  ( зал засідань Здолбунівської міської ради).

5.5. Кожен здолбунівчанин, який відповідає критеріям, описаним у підпунктах 1.2.1,1.2.5  цього Положення, може віддати один голос у кожному році.

5.6. Обов’язковою умовою для голосування є ідентифікація особи щодо критеріїв, зазначених у підпунктах 1.2.1,1.2.5 цього Положення.

5.7. Голосування та ідентифікація особи може бути проведена в Органі реєстрації при виконавчому  комітеті Здолбунівської міської ради та/або за допомогою електронної ідентифікації (для осіб, які зареєстровані у місті Здолбунів).

5.8. Працівники міської ради  надають загальну інформацію щодо громадського бюджету міста Здолбунів та роз’яснюють порядок голосування за проекти. При цьому їм забороняється здійснювати агітацію та переконувати проголосувати за окремо взяті проекти.

5.9. Результати онлайн голосування відображаються на е-сервісі “Громадський бюджет міста  Здолбунів“ або іншому спеціалізованому сервісі у режимі реального часу.

 1. Встановлення результатів та визначення переможців.

6.1. Встановлення результатів голосування передбачає підрахунок голосів в онлайн режимі через е-сервіс “Громадський бюджет Здолбунів“ або інший спеціалізований сервіс та голосів відданих у Органі реєстрації при виконавчому  комітеті Здолбунівської міської ради.

6.2. Комісія на своєму  засіданні відповідно до результатів голосування формує рейтинг проектів та визначає перелік проектів, рекомендованих до фінансування за кошти громадського бюджету міста  Здолбунів.

6.3. У разі, якщо проекти набирають однакову кількість голосів, то пріоритетними вважаються ті, які потребують менший обсяг фінансування.

6.4. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проектні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів, до вичерпання обсягу коштів, виділених на реалізацію громадського бюджету міста Здолбунів на відповідний рік.

6.5. Рейтинг та перелік проектів оприлюднюються не пізніше 10 робочих днів від дня проведення підрахунку голосів.

6.6. За результати підрахунку голосів міська рада до 15 грудня поточного року на підставі протоколу  засідання Комісії готує проект рішення в якому включає проекти, які пропонуються до фінансування у рамках громадського бюджету  міста Здолбунів на визначений рік до проектів відповідних місцевих програм.

6.7. Пропозиції, які будуть затверджені міською радою, фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету м. Здолбунів на наступний бюджетний період.

 1. Порядок звітування за результатами реалізації проектів.

7.1. За результатами реалізації проектів, відібраних для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету міста Здолбунів, головні розпорядники бюджетних коштів, комунальні підприємства, установи та організації, які брали участь у реалізації проектів, подають до міської ради  не пізніше 30 днів після їх реалізації звіт про виконані роботи.

7.2. Комісія узагальнює подану інформацію та публікує на сайті Здолбунівської міської ради та/або іншому спеціалізованому веб-сайті.

 1. Проведення освітньо-інформаційної кампанії.

8.1. У процесі впровадження громадського бюджету в місті Здолбунів проводиться освітньо-інформаційна кампанія, яку умовно можна поділити на такі етапи:

8.1.1. Ознайомлення здолбунівчан з основними положеннями та принципами громадського бюджету в  місті Здолбунові, з врахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання проектів.

8.1.2. Представлення отриманих проектів та заохочування до взяття участі у голосуванні.

8.1.3. Розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження громадського бюджету в місті Здолбунові.

8.2. Освітньо-інформаційна кампанія повинна бути пов’язана з ідеєю громадського бюджету в місті  Здолбунові та робити акцент на можливості безпосереднього, відкритого та однакового впливу здолбунівчан на відбір проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету в місті Здолбунові.
8.3. Подані проекти та проекти, які будуть фінансовані за кошти громадського бюджету в  місті Здолбунові, позначаються на інтерактивній мапі громадського бюджету в місті Здолбунові ( за наявності).

 

Секретар ради                                                      В.Капітула

 

                                                                        

 

                                                                             Додаток

                                                                            до Положення про громадський бюджет в місті Здолбунові

                                                                           

 

Положення

про комісію з питань громадського бюджету у місті Здолбунів

 

1.Загальні положення

1.1.Комісія з питань громадського бюджету у місті Здолбунів (далі – Комісія) – постійно діючий робочий орган, утворений рішенням Здолбунівської міської ради, що організовує та координує впровадження та реалізацію громадського бюджету  в місті Здолбунів, в складі не більше 9 членів.

1.2. Комісія керується у своїй роботі Положенням про громадський бюджет  у місті Здолбунові» та даним Положенням.

2.Завдання комісії

Завданнями комісії є:

2.1.Розгляд та аналіз пропозицій, наданих мешканцями. Затвердження переліку позитивно оцінених пропозицій для винесення на голосування для визначення пропозицій-переможців, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету міста.

2.2.Організація та проведення голосування.

2.3.Підрахунок голосів, затвердження підсумків голосування та визначення пропозицій-переможців, які отримають фінансування за рахунок коштів громадського бюджету міста Здолбунова.

2.4.Розгляд проблемних та спірних питань, що виникають в процесі впровадження громадського бюджету у місті Здолбунові.

3.Права комісії

Комісія, відповідно до покладених на неї завдань, має право:

3.1.Заслуховувати авторів пропозицій під час складання переліку позитивно оцінених пропозицій для винесення на голосування для визначення пропозицій-переможців та отримувати від них додаткову інформацію;

3.2.Здійснювати контроль за дотриманням рівних умов для мешканців міста під час проведення голосування, надавати мешканцям консультаційну допомогу;

3.3.Отримувати інформацію від розпорядників бюджетних коштів – виконавців пропозицій-переможців, про хід реалізації пропозицій, які фінансуються за рахунок громадського бюджету міста Здолбунова.

4.Структура та організація роботи

4.1.Кількісний, персональний склад комісії та положення про неї затверджуються разом з положенням про громадський бюджет.

4.2.Голова, заступник голови, секретар та члени комісії діють на громадських засадах, у рамках виконання посадових бов’язків.

4.2.За рішенням голови комісії до складу комісії можуть включатися  або запрошуватись на засідання представники установ та організацій відповідного профілю.

4.3.Керівництво комісією здійснює її голова.

 

4.4.Формою роботи комісії є засідання, що скликаються її головою по мірі виникнення нагальних питань, що потребують вирішення.

4.5.Місце та час проведення засідань комісії визначаються головою комісії. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.

4.6.Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

4.7.Комісія на своїх засіданнях приймає рішення, висновки та рекомендації, які підписує її голова та  секретар.

4.8.Протоколи з підсумками голосування та визначенням пропозицій-переможців підписують усі члени комісії.

4.9.Протоколи засідань, рішення, висновки та рекомендації комісії оприлюднюються на офіційному сайті Здолбунівської міської ради.

 

Секретар ради                                                      В.Капітула

 

Склад

комісії з впровадження громадського бюджету в місті  Здолбунові

 

Сирота Дмитро Юрійович
 • депутат Здолбунівської міської ради, голова комісії
Члени комісії:
Капітула Валентина  Василівна
 • секретар ради
Базан Юрій Олегович голова постійної депутатської комісії з питань депутатської діяльності, етики,освіти, культури, охорони здоров´я, спорту, соціального захисту, молодіжної політики та охорони громадського порядку
Броніч Анатолій Йосипович голова постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, податкової політики та реалізації  державної регуляторної політики
Бабій Олег Остапович голова постійної депутатської комісії з питань управління комунальною власністю, будівництва, транспорту, зв´язку, благоустрою, житлового фонду, торгівлі та побутового обслуговування
голова  постійної депутатської комісії з питань використання земельних ресурсів  та охорони навколишнього середовища
Чернецький Віталій Зіновійович голова постійної депутатської комісії  по здійсненню контролю за дотриманням Правил благоустрою, договірних умов, аналізу сплати  місцевих податків і зборів, земельного податку суб’єктами підприємницької діяльності міста Здолбунова
Шевцов Віталій  Юрійович член виконкому, керівник громадської організації Спортивний клуб «Сейкен», учасник АТО
Гриценко Юрій  Леонідович депутат міської ради

Додаток 1 

до Положення про

громадський бюджет м. Здолбунів

 

БЛАНК-ЗАЯВКА
пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у м. Здолбунові на 20__ рік та список осіб, які підтримують цю пропозицію

 

Ідентифікаційний номер проекту
(вписує уповноважений робочий орган )
Вид проекту
(вписує уповноважений робочий орган )

 

1.* Назва проекту (назва повинна коротко розкривати суть проекту та містити не більше 15 слів): ____________________________________________________

__________________________________________________________________

2.* Вид проекту:.________________________________________________

3.* Точна адреса та назва об’єкта, щодо якого планується реалізувати проект: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________

 1. Опис та обгрунтування необхідності реалізації проекту (основна мета реалізації проекту; проблема, якої воно стосується; запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами реалізації завдання) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5.* Орієнтовна вартість проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість)

 

№ з/п Перелік видатків Орієнтовна вартість, грн.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Разом:


6.* Перелік з підписами що найменше 25 осіб, які підтримують цю пропозицію (проект) (окрім його авторів), наведений у додатку до цього бланку-заявки. Кожна додаткова сторінка переліку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у паперовій формі). 

7.* Контактні дані автора пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників засобів масової інформації, з метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень тощо. Автор надає згоду на опрацювання, оприлюднення і використання цих контактних даних.

 

 1. Інші додатки (мапа із зазначеним місцем реалізації проекту, фотографії, аудіо/відео файли, які стосуються цього проекту тощо).

Примітка 1:пункти, позначені * є обов’язковими для заповнення.

 

Примітка 2:Контактні дані автора пропозиції (проекту) (тільки для Здолбунівської міської ради) вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості. 

 

Примітка 3: пункт 10 з примітками ** та *** необхідно роздруковувати на окремому аркуші.

 


10.* Автор пропозиції (проекту) та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Здолбунівської міської ради:

 

№ з/п Ім’я та прізвище Контактні дані Підпис**
1. Поштова адреса: (індекс), м. Здолбунів,
e-mail:
№ тел.:
Серія та № паспорта
Реквізити одного з документів, зазначених у пункті 1.2 Положення про громадський бюджет м. Здолбунів***

 

** Підписуючи документ, я, разом з цим декларую, що є мешканцем м. Здолбунів та/або відповідаю одному з критеріїв, зазначених у пункті 1.2 Положення про громадський бюджет м. Здолбунів, та висловлюю свою згоду на обробку моїх персональних даних з метою впровадження громадського бюджету у м. Здолбунові у 20__ році, відповідно до Законом України “Про захист персональних даних“; мені відомо, що подання персональних даних є добровільним і що я маю право контролю процессу використання даних, які мене стосуються, право доступу до змісту моїх даних та внесення до них змін/коректив.

*** Документи, зазначені у пункті 1.2 Положення про громадський бюджет м. Здолбунів: довідка з місця праці; студентський квиток або інший документ, що підтверджує факт навчання; документ, що підтверджує право власності на об’єкт нерухомості; свідоцтво про народження.

Секретар  ради В.В. Капітула

 

 

 

 

 

Додаток
до бланку-заявки

Назва проекту_______________________________________________________

____________________________________________________________________

Автор проекту________________________________________________________

____________________________________________________________________

ПЕРЕЛІК ОСІБ, які підтримують цю пропозицію (проект), що реалізовуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету м. Здолбунова на 20__ рік*

 

№ з/п Ім’я та прізвище Адреса проживання Контактний 
номер телефону
Підпис
1 індекс, м. Здолбунів, вул. ______________, буд.__, кв. ___
2 індекс, м. Здолбунів, вул. ______________, буд.__, кв. ___
,,, індекс, м. Здолбунів, вул. ______________, буд.__, кв. ___
25 індекс, м. Здолбунів, вул. ______________, буд.__, кв. ___

 

* Ставлячи підпис у цьому списку, висловлюю свою згоду на:
– обробку моїх персональних даних з метою впровадження громадського бюджету м. Здолбунів у 20__ році відповідно до Закону України “Про захист персональних даних“. Мені відомо, що подання персональних даних є добровільним і що я маю право контролю процессу використання даних, які мене стосуються, право доступу до змісту моїх даних та внесення в них змін/коректив;
– можливі модифікації, об’єднання з іншими проектам, а також зняття цієї пропозиції (проекту) її авторами.

 


Секретар міської ради                                                         В.В. Капітула

 

Додаток 2 
до Положення про

громадський бюджет м. Здолбунів

Ідентифікаційний номер проекту

(представник міської ради)

 

 

РОЗГЛЯД 
пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету м. Здолбунова на 20__ рік 1. Запропонована пропозиція (проект) входить до повноважень міської ради та не суперечить вимогам законодавства України:

а) так

б) ні 

 

2.Територія/земельнаділянка/установа,на якій відбуватиметься реалізація запропонованого завдання:

а) це територія/земельна ділянка/установа, на якій міська рада має право здійснювати реалізацію того чи іншого проекту за рахунок коштів міського бюджету м. Здолбунова;

б) ця територія/земельна ділянка/установа не належить до переліку територій, на яких міська рада має право реалізувати запропоновану пропозицію (проект) за рахунок коштів бюджету м. Здолбунова.

 

 1. Реалізація запропонованого проекту є технічно можливою:

а) так

б) ні

 

 1. Реалізація запропонованого завдання може відбутися протягом одного бюджетного періоду: 

а) так

б) ні 

 

 1. Витрати за кошторисом, призначені на реалізацію запропонованого завдання:
  а) без додаткових зауважень

б) із зауваженнями 

(необхідно зазначити статт івидатків, вартість яких уточнюється та видатки, які необхідні для реалізації проекту, проте не зазначені автором проекту) 
Обгрунтування:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Загальна сума ________ гривень.

 

Висновок:
а) реалізація проекту є можливою;

б) реалізація проекту є можливою за умов: ____________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в) реалізація проекту є неможливою, з огляду: _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Висновок підготовлено: ______________________________________________(прізвище, ім’я, по батькові та підпи свиконавця)

 

Висновок погоджено: ________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові та підпис керівникаструктурного підрозділу Здолбунівської міської ради – розпорядника бюджетних коштів) 

 

М.П.

Коментарі
Завантажується...