Навесні на Здолбунівщині говоритимуть про місце краю в європейській історії

0 273

Здолбунівська районна рада
Здолбунівська районна державна адміністрація
Рівненський державний гуманітарний університет
Державний архів Рівненської області
Дерманська селищна рада
Мізоцька селищна рада

У травні 2018 року проводять
Всеукраїнську наукову історико-краєзнавчу конференцію
«Минуле і сучасне Волині.
Дермансько – Мізоцька земля в українській та європейській історії»
Пропонуються такі напрями роботи конференції:
1. Дермансько – Мізоцька земля в історіографії. Дослідники краю.
2. Археологія та давня історія краю.
3. Дермань та Мізоч у період Середньовіччя і раннього модерного часу.
4. Край у ХІХ – на початку ХХ ст.: культура, економіка, повсякденне життя.
5. Дермансько – Мізоцька земля у роки Першої світової війни і Української революції.
6. Дермань та Мізоч в міжвоєнний період.
7. Дермансько – Мізоцький край в роки Другої світової війни.
8. Друга половина ХХ ст.: повернення радянської влади і український визвольний рух.
9. Край в роки незалежної України.
10. Видатні особистості краю.
11. Етнографія, народний побут та обрядовість.
12. Пам’ятки архітектури, історії та культури краю, їх охорона та туристичний потенціал.

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції
Планується видати збірник матеріалів конференції.
Матеріали приймаються до 20 квітня 2018 року із врахуванням наступних вимог:
1. Обсяг роботи 4-10 сторінок тексту, набраного в редакторі Word (шрифт Times New Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зліва – 2,5 см, справа – 2 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см. Оформлення списку літератури та джерел – 12 кегль, інтервал – 1).
2. Посилання на джерела та літературу в тексті у квадратних дужках, наприклад [1, 12] відповідно до списку використаних джерел та літератури (Джерела та література), що розміщується за абеткою наприкінці тексту.
3. Ілюстрації в електронному варіанті в форматі TIF (300 dpi) або JPEG з підписами до них.

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв, тощо. Статті друкуються в авторській редакції.
Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для друкування згідно запропонованої теми.
Повідомлення про включення матеріалів до програми конференції, її конкретні терміни, запрошення на конференцію кожному автору буде надіслано додатково.

Матеріали доповідей прохання надсилати не пізніше вказаного терміну за адресами:

Синяк Степан Леонідович – к.і.н., доц. кафедри всесвітньої історії Рівненського державного гуманітарного університету. Контакти: тел. моб.: 0976700461. Email: stepansyniak@gmail.com

Мартинчук Інна Іванівна – к.і.н., доц. кафедри всесвітньої історії Рівненського державного гуманітарного університету. Контакти: тел. моб.: 0679587987. Email: inna-martynchuk@ukr.net

Оргкомітет конференції.

ЗАЯВКА
на участь у роботі Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Минуле і сучасне Волині. Дермансько – Мізоцька земля в українській та європейській історії»
1. Прізвище, ім’я, по-батькові _____________________________________
2. Місце роботи _________________________________________________
3. Посада ______________________________________________________
4. Учене звання, ступінь____________________________________________
5. Поштова адреса (з індексом) ____________________________________
6. Телефони з кодом (робочий, домашній, мобільний) ________________
7. Факс, електронна адреса (обов’язково) ___________________________
8. Форма участі (доповідь, повідомлення) __________________________
9. Тема доповіді _______________________________________________
10. Необхідність використання аудіовізуальних засобів (так, ні) _______
Дата заповнення ___________
*Заявки відправляти на електронну адресу організаторів

Коментарі
Завантажується...